Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Heartbeach Lombok

Alle boekingen (zowel de boekingen gemaakt in de surf school zelf als de boekingen via de website en via social media) vallen onder onze algemene voorwaarden.

We willen u dan ook vriendelijk verzoeken om de informatie op de website/in de surf school goed door te lezen, omdat dit de basis vormt voor uw contract met Heartbeach Lombok. Bovendien worden hier de rechten en plichten voor beide partijen uitgelijnd. 

In de volgende voorwaarden verwijst ‘u’, ‘de hoofdboeker’ of ’de student’ naar degene die de boeking maakt, en ‘wij’ of ‘de surf school’ verwijst naar Heartbeach Lombok. Bij het maken van een boeking accepteert u onze algemene voorwaarden. 

1. PRIJZEN

De prijzen van de surf lessen die Heartbeach Lombok aanbiedt kunnen veranderen. Echter, wanneer de boeking gemaakt is en de cursus betaald is zal de prijs niet meer veranderen. 

2. VERANDERINGEN IN DE BOEKING

Indien u uw boeking wilt wijzigen, zullen wij indien mogelijk de veranderingen toestaan.
Mocht het zo zijn dat u of een van uw groepsgenoten de surf les niet kan volgen, dan kan de boeking aan een vervangend persoon worden overgedragen, mits deze persoon aan alle eisen van de originele boeking voldoet. 

Wanneer u een extra student aan uw boeking toe wilt voegen dient u altijd te controleren of er voldoende plaats beschikbaar is. U kunt contact met ons opnemen om deze beschikbaarheid te controleren. De prijs van uw boeking kan hoger of lager worden met de veranderingen die u aanvraagt, maar houd er rekening mee dat minder deelnemers niet per se resulteert in een lagere prijs van de boeking.

3. VOORWAARDEN

1. Het openstaande bedrag voor de surf les dient bij aankomst in de surf school aan Heartbeach Lombok betaald te worden (in het geval van een boeking zonder betaling vooraf).

2. Voor veranderingen in uw bestaande boeking kunt u direct contact opnemen met Heartbeach Lombok.

3. Spullen kunnen tijdens het surfen achtergelaten worden bij de warung of in de boot. Heartbeach Lombok neemt echter geen verantwoording voor verloren of gestolen spullen.

4. De maximale tijd voor iedere surf les is 2,5 uur. 

4. AANKOMST

Alle studenten die geen gebruik maken van de transport service van Heartbeach Lombok worden 15 minuten voor aanvang van de surf les in de surf school verwacht.

5. VERANTWOORDELIJKHEID HOOFDBOEKER

Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker om ervoor te zorgen dat alle leden van de groep fysiek in staat zijn tot het deelnemen aan de surf les. De hoofdboeker is er verantwoordelijk voor om, ten tijde van de boeking, Heartbeach Lombok in te lichten over medische problemen die de veiligheid van de student kunnen beïnvloeden en over eventuele speciale benodigdheden voor groepsleden.

6. ANNULERING VAN DE BOEKING DOOR ONS

Heartbeach Lombok behoudt het recht om de boeking te annuleren wanneer de student weigert de instructies van onze werknemers op te volgen. Ook wanneer het gedrag van de student andere studenten, werknemers of een derde partij in gevaar brengt of op welke manier dan ook belemmert, of wanneer er eigendommen van de surf school of van anderen beschadigd worden, mag Heartbeach Lombok de boeking ten alle tijden annuleren. 

7. ANNULERING VAN DE BOEKING DOOR U 

Er wordt een annuleringsvergoeding gerekend indien u annuleert nadat de boeking gemaakt is en de boeking door ons bevestigt is. 

Wij geven geen geld terug; 

  • Wanneer de student voor de 2,5 uur zijn afgelopen wil stoppen met surfen
  • Als de student een meerdaags surf pakket heeft gekocht maar niet alle dagen wil surfen
  • Wanneer de student gewond is geraakt tijdens de les
  • Voor de aanbetaling, om wat voor reden dan ook 
  • Wanneer de boeking binnen 24 uur voor de surf les plaatsvindt wordt geannuleerd
  • Heartbeach Lombok behoudt het recht de surf les te annuleren/ in te korten vanwege omstandigheden buiten onze macht zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, rellen, overheidshandelingen, terrorisme, brand, weersomstandigheden, stakingen en al zulk soort omstandigheden waardoor de surf school zich niet aan het contract kan houden. In zulke omstandigheden is Heartbeach Lombok niet verplicht u uw geld terug te geven.

8. SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Mochten de surf omstandigheden onveilig worden tijdens de les, dan kan de instructeur de les voortzetten op het strand, of de les wordt uitgesteld. In het geval van uitstel geven wij u een keuze uit alternatieve data.

9. SURFBOARD GEBRUIK EN VERHUUR

Alle gevallen van surfboard gebruik en verhuur vallen onder de voorwaarden van Heartbeach Lombok. Let op: voor het huren van een surfboard is surf ervaring vereist. 

Indien u dings in het surfboard veroorzaakt of het surfboard breekt, dient u de onkosten te vergoeden. Ook bij het verliezen, beschadigen of breken van de vinnen van het surfboard of de legrope worden de onkosten bij u in rekening gebracht. 

10. RASHGUARD GEBRUIK EN VERHUUR

Indien u een rash guard van Heartbeach Lombok gebruikt of huurt en deze niet retourneert, dient u de onkosten te vergoeden. 

11. HET GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEO MATERIAAL 

Wij nemen regelmatig foto’s en video’s van onze studenten. Heartbeach Lombok behoudt het recht om deze materialen te gebruiken in onze brochures, social media en ander promotie materiaal. U stemt toe dat wij deze beelden gebruiken voor promotie, reclame en publiciteit op welke manier dan ook. Daarbij stemt u toe dat het auteursrecht bij geautoriseerde partijen licht. Indien u niet instemt, stuurt u alstublieft een email naar info@heartbeachlombok.com.

12. VERZEKERING

Wij raden u sterk aan zich te verzekeren voor de les. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw polis spoed ongevallen en de watersport activiteiten waar u aan gaat deelnemen vergoedt.

Heartbeach Lombok neemt verantwoordelijkheid indien een van de diensten die wij contractueel gezien moeten bieden niet voldoen aan de eisen. Hier valt onder de verantwoordelijkheid voor het gedrag van onze werknemers en leveranciers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dood, verwondingen of ziekte.

Heartbeach Lombok neemt geen verantwoordelijkheid voor verwondingen of de dood van een deelnemer tenzij door bewezen fout van de surf school, de werknemers of de leveranciers. Daarbij is Heartbeach Lombok niet verantwoordelijk voor dood, verwondingen of ziekte veroorzaakt door een activiteit buiten de surf school.

De surf school accepteert geen claim voor de medische rekening en alle kosten gedurende de medische behandeling van de gast.

12.1 Gezondheid:

Alle studenten moeten fysiek fit zijn en een goede medische conditie hebben voor en tijdens de surf les. Alle studenten moeten ons ten tijde van de boeking op de hoogte stellen van ziekten of handicaps (zoals diabetes, epilepsie, astma, hartproblemen, recente verwondingen, gehoor problemen, gezichtsproblemen etc.) die hun deelname kunnen beïnvloeden. Indien studenten niet zeker zijn of zij kunnen deelnemen dienen zij een dokter te bezoeken voordat zij een boeking maken, en zij moeten een briefje van de dokter kunnen laten zien indien nodig.

Studenten dienen de benodigde medicatie zelf mee te brengen, en zij dienen de werknemers in te lichten over wat voor medicijn het is en hoe het gebruikt wordt. Houdt er rekening mee dat sommige surf locaties afgelegen zijn en dat hier geen civilisatie in de buurt is.

Heartbeach Lombok behoudt het recht boekingen af te wijzen vanwege medische redenen als het waarschijnlijk is dat de medische problemen de veiligheid van de gast zal beïnvloeden.

13. KLACHTEN

Het is ons doel u een plezierige surf ervaring te bezorgen zonder enige problemen. Mocht u een probleem of klacht hebben, dan is het belangrijk en in uw eigen belang dat u dit direct meldt bij een werknemer van de surf school zodat wij direct kunnen handelen en het probleem kunnen oplossen. Als uw klacht niet direct opgelost kan worden kunt u ons per email op de hoogte stellen via info@heartbeachlombok.com zodra u thuis komt. Wij raden u aan problemen zonder vertraging aan onze werknemers te melden. Mocht u dit niet doen, dan hebben wij niet de kans het probleem te onderzoeken en direct voor u op te lossen, en dit kan uw rechten onder dit contract aantasten. De surf school zal er alles aan doen u een passend alternatief te bieden, maar is niet aansprakelijk voor veranderingen door invloeden van buitenaf. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontevredenheid veroorzaakt door problemen die ons niet binnen 3 dagen na het voldoen van de surf les aan ons gemeld worden.